Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

posterus.sk, portál pre odborné publikovanie

posterus.sk, portál pre odborné publikovanie

posterus.sk, portál pre odborné publikovanie

Internetový časopis Posterus.sk vznikol v roku 2008. Po asi ročnej testovacej prevádzke sme začali pravidelne zverejňovať články s rôznym zameraním,

www.posterus.sk | prejsť na web

Zaradenie: Veda a technika

Články

Predikcia a reálna produkcia malej fotovoltickej elektrárne

V práci porovnávame experimentálne údaje získané z kontinuálneho monitorovania solárneho systému s výkonom 500 Wp, ktorý je inštalovaný na streche Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave s výsledkami získanými s

prejsť na článok | zobraziť viac

Crowdfunding ako inovatívna forma financovania inovačných fundraisingových projektov

Príspevok sa venuje problematike crowdfundingu ako inovatívnej forme financovania projektov pre realizáciu inovácií. Predstavuje túto formu financovania ako nástroj pre zvýšenie úspešnosti projektov na získavanie finančných prostriedkov pre realizáciu ino

prejsť na článok | zobraziť viac

Binárna morfologická filtrácia

Matematická morfológia vychádza z vlastností bodových množín a najčastejšie sa aplikuje na binárne obrazy, ale ľahko je ju možné zovšeobecniť aj na šedotónové a farebné obrazy [1], [2]. Morfologické operácie sa teda používajú pri predspracovaní obrazov (z

prejsť na článok | zobraziť viac

Metrics for Evaluating Information Systems

The paper discusses the issues and methods of measuring corporate performance. In the first part of the paper, the term metric is defined as well as classification of metrics. Critical factors for the management of information systems and the loop princip

prejsť na článok | zobraziť viac

Reliability analysis of nuclear power plant auxiliary systems

This article deals with the numerical reliability analysis of nuclear power plants auxiliary power distribution systems, specialliy for presurised water reactor (PWR) with four parallel operated divisions (300% active redundancyof main electrical systems.

prejsť na článok | zobraziť viac

Inovácie v minulosti a v súčasnosti

Príspevok sa venuje teoretickým poznatkom definovania inovácií, ako akejkoľvek pozitívnej zmene kvantitatívneho alebo kvalitatívneho charakteru. V rámci rozboru tejto problematiky je rozobratý pojem inovácia z pohľadu rôznych autorov a jeho vývoja od minu

prejsť na článok | zobraziť viac

Možnosti regulácie osvetlenia v programe Dialux

V súčasne dobe sa kladie čoraz väčší dôraz na šetrenie elektrickej energie, nakoľko sú to pochopiteľne náklady pre domácnosti a spoločnosti. Vzhľadom na to, že nie je možné úplne odstaviť osvetlenie v miestnostiach, nie je možné šetriť pri návrhu osvetlen

prejsť na článok | zobraziť viac

Modelovanie vnútorných teplôt vsádzky v procese žíhania

V technologických procesoch hutníckych a strojárenských závodov je ohrev kovov jednou z najdôležitejších operácií majúci vplyv na výrobu po stránke výkonnosti, akosti a nákladov. Teplota vsádzky je rozhodujúcou veličinou v procesoch ohrevu, pretože umožňu

prejsť na článok | zobraziť viac

Konkurencia a finančné riadenie výkonnosti podniku

Príspevok sa zaoberá teóriou ale aj praktickou stránkou finančného riadenia podnikov. Podnik a jeho okolie je charakterizované neustálymi zmenami. Časté zmeny spôsobujú nečakaný pokles či nárast výkonnosti podniku. Nakoľko nečakané zmeny pôsobia väčšinou

prejsť na článok | zobraziť viac

Ukončenie vydávania časopisu

Oznamujeme všetkym našim čitateľom a autorom, že ukončujeme vydávanie našeho časopisu. Chceli by sme všetkým poďakovať za prejavenú dôveru a prajeme veľa štastia pri ďalšom odbornom raste.

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať