Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec

Obec Málinec - Oficiálna web stránka obce

www.malinec.sk | prejsť na web

Zaradenie: Cestovanie, Dovolenky

Články

prestavba stránky

Toto webov s dlo je moment lne v prestavbe. Str nka sa upravuje z d vodu plnenia krit ri podľa z kona č.275/2006 Z.z. o informačn ch syst moch v.s.

prejsť na článok | zobraziť viac

Dražba rodinného domu v Málinci

Ozn menie o dražbe Infrom cie o predmete dražby

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznam: Výberové konanie na pozíciu člena MOPS

V berov konanie na poz ciu člena miestnej občianskej poriadkovej služby

prejsť na článok | zobraziť viac

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Málinec

V sledky volieb do Eur pskeho parlamentu, ktor sa uskutočnili dňa 25. m ja 2019 v obci M linec: Počet voličov zap san ch v zozname voličov: 1130 Počet voličov, ktor sa z častnili na hlasovan : 142

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznam: Málinský pivatlón

V žen občania M linsk pivatl n pl novan dňa 11.m ja 2019 sa z organizačn ch d vodov ru ! O n hradneom term ne V s budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie! Organiz tor akcie

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať