Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska - centrálna banka Slovenskej republiky

www.nbs.sk | prejsť na web

Zaradenie: Ekonomika a financie

Články

Stránky: 1   |   2   |   3      »      [6]

NBS sa zapojí do projektu Hodina Zeme 2018

Národná banka Slovenska sa v sobotu 24. marca 2018 už po ôsmykrát zapojí do celosvetového projektu Hodina Zeme. Budova ústredia NBS v Bratislave a budova Múzea mincí a medailí v Kremnici spolu...

prejsť na článok | zobraziť viac

Otvorenie výstavy Kvantová fyzika v inherentnej adjustáži

Dnes (14. mája 2018) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Kvantová fyzika v inherentnej adjustáži výtvarníka Záboja Bohuslava Kuľhavého. Výstavu slávnostne otvoril guve...

prejsť na článok | zobraziť viac

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti MINIHOTOVOST, SE, ponúkajúcej pôžičky prostredníctvom www.minipozicka.sk

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti MINIHOTOVOST, SE, so sídlom náměstí T. G. Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, Česká republika (ďalej ako „spoločnosť"). Spoločnosť ponúka s...

prejsť na článok | zobraziť viac

Národná banka Slovenska otvorí už o mesiac svoje brány verejnosti

Národná banka Slovenska (NBS) sprístupní v sobotu 22. septembra 2018 svoje priestory širokej verejnosti. Deň otvorených dverí je jedným z podujatí, ktoré NBS organizuje pri príležitosti 25.výroč...

prejsť na článok | zobraziť viac

Komuniké o nových opatreniach NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska schválila 12. decembra 2017 spôsobom per rollam nové opatrenia NBS. BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie...

prejsť na článok | zobraziť viac

Aktualizácia informácie (1) NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018

Národná banka Slovenska oznamuje, že medzibankový platobný systém SIPS je funkčný.Všetky tuzemské platby z dnešného dňa boli spracované.V prípade, že majú klienti nezrealizované transakcie, je pot...

prejsť na článok | zobraziť viac

Stanovisko NBS k informáciám o uzatvorení zmluvy o poskytovaní právnych služieb a priebehu nútenej správy

V súvislosti s otázkami médií, ktoré sa týkajú Zmluvy o poskytovaní právnych služieb medzi Národnou bankou Slovenska a JUDr. Tomášom Borecom (mandatár 1) a Advokátskou kanceláriou ECKER-KÁN PARTN...

prejsť na článok | zobraziť viac

ECB vydáva na verejnú konzultáciu návrh všeobecných zásad udeľovania licencií bankám a finančno-technologickým bankám

● ECB otvára konzultáciu o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie úverovým inštitúciám a o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technolo...

prejsť na článok | zobraziť viac

Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Božena Slančíková Timrava – 150. výročie narodenia)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 20. septembra 2017 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tématikou Božena Slančíková Timrava - 150. výročie narodenia. Autor...

prejsť na článok | zobraziť viac

Upozornenie Národnej banky Slovenska: Čo je to pyramídový podvod, lietadlo alebo Ponziho schéma?

Nenechajte sa podviesť! Lákali vás už na investície s neuveriteľne vysokým výnosom? Investičná príležitosť sa vám zdala zaujímavá, no nerozumeli ste jej celkom? Ďalšie informácie vám boli ochotní ...

prejsť na článok | zobraziť viac

Informácia NBS pre klientov poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a.s. o vyhlásení konkurzu na majetok poisťovne

Okresný súd Košice I rozhodol o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a.s. so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 (predtým podnikajúcej aj ako Prvá českos...

prejsť na článok | zobraziť viac

ECB rozširuje všeobecné zásady postupu bánk v prípade problémových úverov

● ECB vydáva na konzultáciu dodatok k svojim všeobecným zásadám týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov. ● Dodatok stanovuje očakávania dohľadu, pokiaľ ide o minimálnu úroveň...

prejsť na článok | zobraziť viac

Stanovisko BR NBS k Strednodobej predikcii P3Q-2017

Banková rada NBS prerokovala septembrovú strednodobú predikciu P3Q-2017 a konštatovala, že makroekonomický vývoj bol v súlade s predchádzajúcou prognózou, a preto nebolo potrebné vykonať výraznejš...

prejsť na článok | zobraziť viac

Informácia NBS k zúčtovaniu platieb 14. 5. 2018

Národná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že v medzibankovom platobnom systéme SIPS dňa 14. mája 2018 vznikli technické problémy. NBS situáciu intenzívne rieši a o ďalších krokoch bude informovať. ...

prejsť na článok | zobraziť viac

Záťažový test EIOPA odhalil možné riziko prenosu šokov v európskom sektore zamestnaneckého dôchodkového poistenia do reálnej ekonomiky

Európske inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Institution for Occupational Retirement Provision - IORP), ktoré poskytujú dávkovo definované a hybridné dôchodkové systémy, majú c...

prejsť na článok | zobraziť viac

Stránky: 1   |   2   |   3      »      [6]

Vyhľadať