Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Kataster nehnuteľností na internete

Kataster nehnuteľností na internete

Kataster nehnuteľností na internete

Informačný server o katastri nehnuteľností, online poradňa, zákony a poplatky

www.katasternehnutelnosti.sk | prejsť na web

Zaradenie: Inštitúcie, Organizácie

Články

Announcement: Historické znenia zákonov pre kataster nehnuteľností

Historické znenia zákonov dotýkajúcich sa katastra nehnuteľností. Pripravujeme aj ďalšie normy Zákon 162/1995 Z.z. (katastrálny zákon) platný od 1.1.1996 do 23.7.1996 platný od 24.7.1996 do 31.12.1997 platný od 1.1.1998 do 31.12.2001 platný od 1.1.2002 do

prejsť na článok | zobraziť viac

Announcement: Zoznam zákonov

Zoznam zákonov a právnych noriem priamo súvisiacich s katastrom nehnuteľností (obsah tejto kategórie) Zákon 162/1995 katastrálny zákon Vyhláška 461/2009 ktorou sa vykonáva zákon 162/1995 Vyhláška 22/2010 Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a sprá

prejsť na článok | zobraziť viac

Announcement: Zákon 162/1995 Zb. z. katastrálny zákon účinný od 1.5.2010 do 31.12.2012

Zákon 162/1995 Zb. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona 103/2010 Zb. z. účinný od 1.5.2010 PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA § 1 Kataster nehnuteľností § 2 Informačný systém §

prejsť na článok | zobraziť viac

Announcement: Vyhláška Úradu geodézie, kartografie, katastra 461/2009

461 VYHLÁŠKA Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky z 28. októbra 2009, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam(kata

prejsť na článok | zobraziť viac

Announcement: Prehľad technických predpisov Úradu geodézie, kartografie a katastra

Zoznam technických predpisov a iných aktov riadenia, ktoré vydal Úrad geodézia, kartografie a katastra Slovenskej republiky Geodetické služby Geodetické siete a bodové polia 74.20.73.1 Predpisy usmerňujúce práce v goedetických sieťach a bodových poliach I

prejsť na článok | zobraziť viac

Announcement: Základné pojmy kataster nehnuteľností

Katastrálne pojmy, odborné výrazy a cudzie slová z geodézie a katastra nehnuteľností. Obsah slovníka pojmov katastra nehnuteľností Autorizovaný geodet, kartograf Evidenčný list Geometrický plán Hranica pozemku Identifikácia parciel Intabulačný princíp Kat

prejsť na článok | zobraziť viac

Announcement: Správa katastra Košice

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Košice a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Košice, katastrálny odbor. Južná trieda č. 82, 040 17 Košice Tel.: 055 281 8033 Fax: 055 729 7626 E-mail: skke@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Košice) Úradné hodi

prejsť na článok | zobraziť viac

Announcement: Správa katastra Prešov

Od 1.10.2013 bola zrušená Správa katastra Prešov a jej kompetencie prevzal Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor. Konštantínova 6, P.O.BOX 69, 080 01 Prešov Tel.: 051 281 8505 Fax: 051 771 1573 E-mail: skpo@skgeodesy.sk (kataster nehnuteľností Prešov) Od

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať