Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Atlasgroup.sk

Skupina ATLAS GROUP® predstavuje koncentrovanú silu a kvalitu odborných kapacít spoločností venujúcich sa oblastiam účtovníctva, daní, auditu, práva a podnikateľského servisu. Vďaka ich spojeniu sa umožnilo priblíženie sa potrebám klientov a jednoduchšie

www.atlasgroup.sk | prejsť na web

Zaradenie: Ekonomika a financie

Články

Nová povinnosť zamestnávateľa od 1.1.2019 – príspevok na rekreáciu pre zamestnancov

Od nového roku sa zavádza nová povinnosť zamestnávateľa poskytnúť príspevok  zamestnancovi na časť výdavkov na jeho rekreáciu. Pre poskytnutie nového typu príspevku však budú musieť byť  splnené nasledovné podmienky:  Zamestnávateľ mal za predchádzajúci k

prejsť na článok | zobraziť viac

Môže mať príjem nezamestnaná osoba evidovaná na úrade práce?

V zmysle novelizovaného zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) z 1. mája 2017 nezamestnaná osoba, evidovaná na úrade práce môže mať

prejsť na článok | zobraziť viac

VAT Refund – Žiadosť o vrátenie dane za rok 2017 treba podať najneskôr do 30.09.2018

Nárok na vrátenie dane majú platitelia dane, ktorí majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území SR a kúpili tovary a služby v niektorom z členských štátov s daňou príslušného štátu na účely svojho podnikania. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva

prejsť na článok | zobraziť viac

Ekologickejšie dopravné prostriedky

V súčasnej dobe, kedy sa čoraz viac do popredia dostáva ochrana životného prostredia, sa môže daňovník rozhodnúť aj pre alternatívnejšie dopravné prostriedky využívané v rámci svojho podnikania. Daňovník si môže zaobstarať osobné (kategória M) alebo nákla

prejsť na článok | zobraziť viac

Daň z poistenia

Národná rada SR dňa 20.6.2018 schválila zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia. Zákon vyšiel 18.7.2018 v Zbierke zákonov číslo 213/2018. Daň z poistenia sa bude týkať poisťovateľov, pričom poisťovateľom sa na účely tohto zákona rozumie: 1. poisťovňa,

prejsť na článok | zobraziť viac

Vianočná podpora Rozvojáčik o.z.

TIETO VIANOCE SME TO U NÁS V ATLAS GROUP® UROBILI INAK. A to aj s pomocou našich klientov a partnerov. Namiesto zadováženia vianočných pozdravov a darčekov pre našich klientov a priateľov, sme peniaze, inak venované výlučne tomuto účelu, darovali deťom so

prejsť na článok | zobraziť viac

Od 1.1.2019 možnosť súbežného poberania materského pre otca a matky dieťaťa

Od nového roku vďaka novele zákona o sociálnom poistení vzniká možnosť súbežne poberať materské otcovi na staršie dieťa a matke na novonarodené dieťa. Doteraz to nebolo možné. Najvyššie možné dosiahnuteľné materské v roku 2019 je 1458,50 eur v mesiaci, kt

prejsť na článok | zobraziť viac

STOP BYROKRACII

Od 1.9.2018 vstúpil do platnosti Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, skrátene nazývaný aj „Zákon proti byrokracii.

prejsť na článok | zobraziť viac

Preprava tovaru medzi členskými štátmi pre nezdaniteľnú osobu

Pre určenie miesta dodania prepravy tovaru nezdaniteľnej osobe medzi členskými štátmi sa použije osobitné pravidlo, t.j. neposudzuje sa miesto dodania na základe § 15 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len zákon o DPH), ale p

prejsť na článok | zobraziť viac

Aj nákup vína ako reklamného predmetu môže byť daňovým výdavkom

Reklamné predmety u daňovníka sú daňovým výdavkom v prípade, ak hodnota reklamného predmetu nepresahuje sumu 17 € za jeden predmet. Zároveň nie je potrebné označovať reklamné predmety obchodným menom spoločnosti. Darčekové reklamné poukážky však nie sú po

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať