Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Aktuality

Aktuality

Aktuality

Oficiálne stránky Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre

www.cvzv.sk | prejsť na web

Zaradenie: Zábava a voľný čas

Články

Agrobiznis.sk - o postavení roľníka v spoločnosti 2019

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk je uverejnený príspevok pracovníka NPPC – VÚŽV Nitra Jána Hubu o postavení roľníka v spoločnosti. Prečítať si môžete – TU

prejsť na článok | zobraziť viac

doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. - RTVS - kontakty

V utorok 18.12.2018 vystúpil doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. v slovenskom rozhlase (RTVS) v rámci relácie Kontakty, ktorá bola zameraná na možnosti realizácie a využitia vlny vyprodukovanej na Slovensku (aktuálny stav, perspektíva, záujem o ovčie výrob

prejsť na článok | zobraziť viac

Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku 2018

Publikácia „Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku“, ktorá bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 je voľne prístupná - TU. Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov.

prejsť na článok | zobraziť viac

Animal Biotechnology 2018

6.12.2018 sa konala vedecká konferencia "The 6th International Scientific Conference - Animal Biotechnology 2018". Organizátormi konferencie boli NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SPU v Nitre a SAPV. Fotografie si môžete pozrieť - TU

prejsť na článok | zobraziť viac

XXI. Celoštátna výstava zvierat 2018

V dňoch 24. – 25. 11. 2018 sa Odbor malých hospodárskych zvierat NPPC-VÚŽV Nitra zúčastnil na XXI. Celoštátnej výstave zvierat s medzinárodnou účasťou pod záštitou MPRV SR. Na výstave boli prezentované králiky plemien nitriansky a zoborský králik, ktoré z

prejsť na článok | zobraziť viac

Farmárska Revue - genetické rezervy zvierat 2018

03.11.2018 bola v relácii Farmárska revue na Dvojke RTVS odvysielaná reportáž o genetických rezervách hospodárskych zvierat. Reportáž vznikla v spolupráci s NPPC - VÚŽV Nitra. Vystúpili v nej výskumní pracovníci: Ján Huba, Ján Tomka, Emília Hanusová, Anto

prejsť na článok | zobraziť viac

Aktuálne smery v chove králikov 2018

20.11.2018 sa uskutočnil v priestoroch Výskumného ústavu živočíšnej výroby NPPC v Nitre XXVI. seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Aktuálne smery v chove králikov. Konferencia bola určená najmä pre chovateľov, farmárov, odborných a vedec

prejsť na článok | zobraziť viac

Po 100 rokoch - Ján Huba 2018

Na portáli www.agrobiznis.sk bol 30. októbra uverejnený komentár pracovníka NPPC – VÚŽV Nitra Jána Hubu. Rámcovo sa dotýka statusu chovu HZ v ČR a na Slovensku. Komentár si môžete prečítať - TU

prejsť na článok | zobraziť viac

Mediálne výstupy - Agrofilm 2018

V súvislosti s 34. ročníkom MFF Agrofilm 2018 boli v médiách zverejnené nasledujúce výstupy: RTVS – Televízia 1.10.2018 – Jednotka - Správy RTVS o 19:00 (v čase od 00:43:21) – TU 1.10.2018 – Jednotka - Správy RTVS o 16:00 (v čase od 00:14:37) – TU 5.1

prejsť na článok | zobraziť viac

Farmárska Revue - Agrofilm 2018 - 40 min.

Podľa divákov, návštevníkov sprievodných podujatí a vzácnych hostí bol 34. ročník Agrofilmu veľmi úspešným. Farmárska revue venovala Agrofilmu 40 minútový špeciál, ktorý zmapoval festivalový týždeň a predstavil všetky premietacie miesta. Reláciu si môžet

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať