Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Aktuality

Aktuality

Aktuality

Oficiálne stránky Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre

www.cvzv.sk | prejsť na web

Zaradenie: Zábava a voľný čas

Články

Kvalita mäsa na Slovensku

04.02.2019 na Rádiu Regina - Západ bol odvysielaný rozhovor s výskumnými pracovníkmi NPPC - VÚŽV Nitra Ing. Jánom Hubom, CSc. a Ing. Martinou Gondekovu, PhD. na tému "Kvalita mäsa na Slovensku". Nahrávky si môžete vypočuť - TU a TU Fotografie si môžete

prejsť na článok | zobraziť viac

Agrobiznis.sk - o postavení roľníka v spoločnosti 2019

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk je uverejnený príspevok pracovníka NPPC – VÚŽV Nitra Jána Hubu o postavení roľníka v spoločnosti. Prečítať si môžete – TU

prejsť na článok | zobraziť viac

doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. - RTVS - kontakty

V utorok 18.12.2018 vystúpil doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. v slovenskom rozhlase (RTVS) v rámci relácie Kontakty, ktorá bola zameraná na možnosti realizácie a využitia vlny vyprodukovanej na Slovensku (aktuálny stav, perspektíva, záujem o ovčie výrob

prejsť na článok | zobraziť viac

Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku 2018

Publikácia „Hodnotenie rizika rezíduí pesticídov vo včeľom vosku“, ktorá bola vydaná Národným kontaktným bodom EFSA pod ISBN: 978-80-89738-14-4 je voľne prístupná - TU. Cieľom hodnotenia rizika boli hlavne rezíduá pesticídov.

prejsť na článok | zobraziť viac

Animal Biotechnology 2018

6.12.2018 sa konala vedecká konferencia "The 6th International Scientific Conference - Animal Biotechnology 2018". Organizátormi konferencie boli NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, SPU v Nitre a SAPV. Fotografie si môžete pozrieť - TU

prejsť na článok | zobraziť viac

XXI. Celoštátna výstava zvierat 2018

V dňoch 24. – 25. 11. 2018 sa Odbor malých hospodárskych zvierat NPPC-VÚŽV Nitra zúčastnil na XXI. Celoštátnej výstave zvierat s medzinárodnou účasťou pod záštitou MPRV SR. Na výstave boli prezentované králiky plemien nitriansky a zoborský králik, ktoré z

prejsť na článok | zobraziť viac

Aktuálne smery v chove králikov 2018

20.11.2018 sa uskutočnil v priestoroch Výskumného ústavu živočíšnej výroby NPPC v Nitre XXVI. seminár s medzinárodnou účasťou s názvom Aktuálne smery v chove králikov. Konferencia bola určená najmä pre chovateľov, farmárov, odborných a vedec

prejsť na článok | zobraziť viac

Farmárska revue - Gondeková, Hanusová 2019

03.02.2019 boli v relácii Farmárska revue na Dvojke RTVS odvysielané reportáže, v ktorých vystúpili výskumné pracovníčky NPPC – VÚŽV Nitra: Martina Gondeková a Emília Hanusová. Záznam relácie si môžete pozrieť - TU

prejsť na článok | zobraziť viac

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel u chovateľov včelích matiek na rok 2019

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel u chovateľov včelích matiek na rok 2019 Štvrté číslo elektronického časopisu E-newsletter Ústavu včelárstva Vám prináša podrobné informácie o spôsobe odberu a zasielania vzoriek tak pre chovateľov včelích matiek, ak

prejsť na článok | zobraziť viac

Zasadnutie členov Odboru živočíšnej výroby SAPV 2019

Dňa 30.1.2019 sa v NPPC- VÚŽV Nitra uskutočnilo zasadnutie členov Odboru živočíšnej výroby, Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (OŽV SAPV), ktoré otvoril a viedol predseda prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. Hlavným cieľom zasadnutia boli voľby predse

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať