Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS

Sme advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby najmä pre firemnú klientelu. Ponúkame perfektnú znalosť slovenského a európskeho práva. Komunikujeme v slovenskom, anglickom, nemeckom a českom jazyku...Advokátska kancelária GÁLIK & PART...

www.galikpartners.sk | prejsť na web

Zaradenie: Obchod, Podnikanie

Články

Cezhraničné vysielanie zamestnancov

Dňa 18.06.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Pri rozlíšení medzi vyslaním a zahraničnou pracovnou cestou je rozlišujúcim prvkom skutočnosť, že v prípad

prejsť na článok | zobraziť viac

Zmeny v s.r.o. od 1. januára 2016

Dňa 29. apríla 2015 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 87/2015 Z.z. Prinášame Vám prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa spoločnosti s ručením obmedzeným, účinných od 01.01.2016: - rozhodnutím súdu môže byť určené, že fyzická osoba nesmie

prejsť na článok | zobraziť viac

E-shopy musia od februára 2016 aktualizovať svoje obchodné podmienky

Dňa 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorým sa zavádza ďalšia informačná povinnosť pre prevádzkovateľa e-shopu. Novelizáciou zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri pre

prejsť na článok | zobraziť viac

Dôležitá zmena pre majiteľov ochranných známok Spoločenstva (EÚ) prihlásených pred 22.06.2012

S účinnosťou od 23.03.2016 prijali Európsky parlament a Rada Európskej únie Nariadenie č. 2015/2424 (ďalej len Nariadenie), ktoré zavádza dôležité zmeny v doterajšej úprave a fungovaní ochranných známok Spoločenstva s dosahom najmä na majiteľov ochranných

prejsť na článok | zobraziť viac

Falošní diskutéri na internete

V poslednom čase sa naši klienti často stretávajú s fenoménom tzv. falošných diskutérov na ich internetových stránkach. O čo ide? Takýto diskutér je osoba, ktorá si vytvorí falošný účet alebo blog (pod pseudonymom alebo anynomne) na internetovej stránke z

prejsť na článok | zobraziť viac

Register partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Koho sa zákon týka? Kto je to partner verejného sektora? Osoby, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového

prejsť na článok | zobraziť viac

Nahlasovanie voľných pracovných miest

Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 376/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetným zákonom bola zavedená nová povinnosť pre zam

prejsť na článok | zobraziť viac

Mzdové zvýhodnenia od 01.05.2019

Zákonom číslo 63/2018 Z.z. bol s účinnosťou od 01.05.2018 novelizovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), pričom do Zákonníka práce okrem iného pribudli nové ustanovenia, upravujúce mzdové zvýh

prejsť na článok | zobraziť viac

Dlhšia dovolenka pre zamestnancov (rodičov) do 33 rokov od 01.01.2020

Zákonom č. 380/2019 Z.z. bol s účinnosťou od 01.01.2020 novelizovaný zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“). Predmetnou novelou Zákonníka práce bola navýšená dĺžka dovolenky pre zamestnancov mladších ako 33 roko

prejsť na článok | zobraziť viac

Nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie rodinného príslušníka od 01.01.2020

Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“) bol s účinnosťou od 01.01.2020 novelizovaný zákonom č. 320/2019 Z. z. Podľa novelizovaného z

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať