Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

9. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“   Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.   Uzávierka súťaže: 31. 10. 2019 Súťažné kategórie 1. Ako rozhodne nesvietiť Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel. 2. Správne svetlo Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodných príkladov ako sa má správne svietiť. 3. Variácie na tému svetlo a tma Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže, ktorá je o správnom a nesprávnom svietení. Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.   Ceny 1. miesto: 120 € 2. miesto:   75 € 3. miesto:   50 € V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť. Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2020. Výhercovia budú informovaní e-mailom.   Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti. Fotografiu môže poslať len autor snímky. Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou. Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB. Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom (bez diakritiky) ako súťažná práca.  Všeobecné podmienky:   Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže. Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže. Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

Autor: eduard.koci@suh.sk (Eduard Koči)

Aktualizované: 22.8.2019

prejsť na článok

Mohlo by vás zaujať

 

Vyhodnotenie fotosúťaže Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2018

Napísal: Pavol Rapavý Problém svetelného znečistenia sa za pár posledných rokov podarilo dostatočne zviditeľniť aj vďaka masívnej propagácii, mnohým vydaným materiálom, vzniknutým parkom tmavej oblohy. Fotografická súťaž Svieťme si na cestu...nie

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

prejsť na článok | zobraziť viac

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2018

  8 . ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu... nie na hviezdy“ Súťaž bola uzavretá 31. 10. 2018 !!!    Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločn

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

prejsť na článok | zobraziť viac

Above and Beyond - Storočie astronomický objavov

Medzinárodná astronomická únia (IAU) oslávi v roku 2019 sto rokov svojej bohatej činnosti na poli výskumu vesmíru. Pri tejto príležitosti pripravuje množstvo podujatí a aktivít. Jednou z nich je aj jedinečná putovná výstava „Above and Beyond - Storočie as

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

prejsť na článok | zobraziť viac

Výsledková listina - Vesmír očami detí, rok 2019 - víťazné práce

Výsledkovú listinu víťazných prác v súťaži Vesmír očami detí za rok 2019  nájdete tu. 

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

prejsť na článok | zobraziť viac

Celoslovenské kolo biblickej olympiády 2019

4.júna 2019 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo biblickej olympiády vKošiciach na Evanjelickom gymnáziu J.A.Komenského. Našu školu reprezentovali piati žiaci. Otázky sa týkali dvoch biblických osobností – kráľa Šalamúna aapoštola Pavla, oboch spájala múdros

Web: Evanjelická spojená škola | základná škola a gymnázium v Liptovskom Mikuláši

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať