Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

9. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“   Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov-Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 9. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia. Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.   Uzávierka súťaže: 31. 10. 2019 Súťažné kategórie 1. Ako rozhodne nesvietiť Snímky zachycujúce nesprávne svietenie. Napríklad nevhodné, aj keď niekedy oku lahodiace, nasvietenie budov, komunikácií, reklamných plôch... Dokumentácia bezúčelného plytvanie energiou, vrátane ukážok nevhodných svietidiel. 2. Správne svetlo Snímky správneho osvetlenia, ktoré svieti tam, kam má, neoslňuje a je šetrné k nočnému životnému prostrediu. Správne typy svietidiel a osvetlenia. Mnohé mestá a obce rekonštruujú verejné osvetlenie a tak sa nájde už viac vhodných príkladov ako sa má správne svietiť. 3. Variácie na tému svetlo a tma Úplne otvorená kategória, umožňujúca autorom široké pole pôsobnosti, kde môžu uplatniť svoju invenciu a netradičné prístupy. V tejto kategórii sú vítané aj fotomontáže. Aj tu je však potrebné myslieť na cieľ fotosúťaže, ktorá je o správnom a nesprávnom svietení. Pozn.: v 1. a 2. kategórii nie sú dovolené fotomontáže.   Ceny 1. miesto: 120 € 2. miesto:   75 € 3. miesto:   50 € V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do konca novembra. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť. Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2020. Výhercovia budú informovaní e-mailom.   Podmienky súťaže: Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci bez obmedzenia veku a štátnej príslušnosti. Fotografiu môže poslať len autor snímky. Maximálny počet prác v jednej kategórii je 5. Za súťažnú prácu sa považujú jednotlivé snímky alebo seriál, ktorý môže mať najviac 5 snímok. Každá fotografia seriálu musí byť zreteľne označená, že je jeho súčasťou. Snímky (minimálne 1600 bodov na dlhšej strane) sa posielajú v elektronickej forme (formát jpg, tif, bmp, png) na adresu: svietme@suh.sk. Maximálna veľkosť jedného e-mailu je 5 MB. Každá súťažná práca musí mať pripojený formulár s rovnakým názvom (bez diakritiky) ako súťažná práca.  Všeobecné podmienky:   Účastník súťaže vyhlasuje, že je autorom fotografie, že má neobmedzené právo poskytovať ju ďalším osobám a súhlasí s podmienkami fotosúťaže. Fotografie sa stávajú majetkom organizátorov, ktorí si vyhradzujú právo nakladať s nimi podľa vlastného uváženia a použiť ich na nekomerčné účely aj bez ďalšieho súhlasu účastníka súťaže, avšak s uvedením jeho autorstva a zachovaním autorských práv. Účastník súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rámci vyhlásenia výsledkov súťaže. Účastník súťaže dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas so spracovaním ním zaslaných osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Správcom osobných údajov je Slovenská ústredná hvezdáreň.

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

Autor: eduard.koci@suh.sk (Eduard Koči)

Aktualizované: 9.1.2020

prejsť na článok

Mohlo by vás zaujať

 

Vyhodnotenie fotosúťaže Svieťme si na cestu... nie na hviezdy 2019

Napísal: Pavol Rapavý Problematika svetelného znečistenia a správneho svietenia sa aj u nás už pomaličky udomácňuje, viaceré mestá či obce realizovali rekonštrukcie verejného osvetlenia správne. Propagovať túto problematiku je jedným z cieľov n

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

prejsť na článok | zobraziť viac

Vianočný výpožičný čas

Počas vianočných sviatkov od 23.12.2019 do 31.12.2019 budú všetky oddelenia Tekovskej knižnice v Leviciach zatvorené. Bežný výpožičný čas oddelení sa začína od...

Web: Tekovská knižnica v Leviciach

prejsť na článok | zobraziť viac

Cena FeDoRa 2019

V najväčšej obci na Kysuciach, v Oščadnici, sa v sobotu 30.11.2019 v hoteli Marlene konal 9.ročník slávnostného vyhlásenia FeDoRa Fenixáckeho dobrovoľníka roka. Je to slávnostné oceňovanie členov a dobrovoľníkov Detskej organizácie FÉNIX. Za usilovnú čin

Web: Gymnazium Trebisov | Kvalitná, moderná a otvorená škola

prejsť na článok | zobraziť viac

Výsledková listina - Vesmír očami detí, rok 2019 - víťazné práce

Výsledkovú listinu víťazných prác v súťaži Vesmír očami detí za rok 2019  nájdete tu. 

Web: Slovenská ústredná hvezdáreň

prejsť na článok | zobraziť viac

IT Fitness test 2019 – 3. miesto v SR

Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa stretli 26. 11. 2019 na výročnom zasadnutí, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej tec

Web: Úvod - Gymnázium sv. Moniky Prešov

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať