Pridaj web
pridajte svoj web do katalógu
Nájdi web
v našom katalógu nájdete množstvo zaujímavých webov
Podmienky
podmienky zverejnenia vášho webu
Spolupráca
pridajte na svoj web náš odkaz zvýhodníme vaše umiestnenie

Aktualizovali sme test stmievača LAP 76365

Aktualizovali sme test stmievača LAP 76365

Aktualizovali a dopracovali sme test stmievača LAP ktor sme mali započican av ak podarilo sa n m z skať exempl r pre stestovanie s na imi LEDkami a aj nov mi modelmi PHILIPS. Testy stmievača m žete n jsť op ť na na ich str nkach, tradične na str nke testovania stmievačov. LAP si tandardne viedol veľmi dobre, vzhľadom na jednoduch architekt ru, mechaniku a vzhľad a taktiež cenu, je sp nač naozaj spoľahliv a taktieť jeho schopnosť testovať r zne LED žiarovky je veľmi irok , v konostne zvl da až 250W čo skutočne v borne. Tento model z hŕňa taktiež 2 tlač tka sp nania v jednej krabičke je ocen nejeden ž vateľ hlavne pri prer bkach bytov a domov ked to b va tandardn probl m.

Web: LED žiarovky E27 E14 G9 GU10 MR16 a MR11, LED pásy/pásiky a svetelné zdroje

Aktualizované: 28.8.2019

prejsť na článok

Mohlo by vás zaujať

 

Test stmievača Schneider electric typ SDN2290721

Op ť sme pridali nov test stmievača otočn ho od Schneider Electric ktor nesklamal. V sledky testov na ich stmievateľn ch LEDiek su pozit vne a vzhľadom na celkom n zku obstar vaciu cenu (22 EUR) je tento stmievač dobre hodnoten . Zauj mavosťou je jedno

Web: LED žiarovky E27 E14 G9 GU10 MR16 a MR11, LED pásy/pásiky a svetelné zdroje

prejsť na článok | zobraziť viac

Test a prezentácia dotykového stmievača a spínača do hliníkovej lišty

Modul dotykov ho sp nača a stmievača pre LED p siky pracuje na princ pe sn mania zmeny kapacity plochy spružinky pri dotyku a pribl žen a reaguje na dotyk ľudsk ho tela cez nevodiv materi ly až do hr bky 0-4 mm v z vislosti od okolit ch podmienok. Je

Web: LED žiarovky E27 E14 G9 GU10 MR16 a MR11, LED pásy/pásiky a svetelné zdroje

prejsť na článok | zobraziť viac

Pohybový spínač do hliníkovej lišty test

Ak ste niekedy zh ňali mal , nen padn , jednoduch a ľahko in talovateľn IR pohybov senzor pre dom ce použitie, tak tento model v s určite nesklame. Ak ste chceli senzorovo podsvietiť kuchynsk linku, vchod od domu, gar že alebo pivnice ba dokonca ch

Web: LED žiarovky E27 E14 G9 GU10 MR16 a MR11, LED pásy/pásiky a svetelné zdroje

prejsť na článok | zobraziť viac

Video prezentácia dotykového rádio stenového RGB ovládača

Ako sa ovl daj a volia farby? Toto je popis funkci a ovl dania. Ako referencia v m posl ži obr zok v pravo. Zapn ť a Vypn ť ovl dač LED indik tor akcie. Ak do lo k dotyku alebo akcii na dotykovej ploche, indik tor preblikne. Voľba intenzity vybran

Web: LED žiarovky E27 E14 G9 GU10 MR16 a MR11, LED pásy/pásiky a svetelné zdroje

prejsť na článok | zobraziť viac

Otestovali schopnosti stmievania nového TRIAC napäťového zdroja pre LED pásiky 12-24V DC

Otestovali sme stmievacie trafo pre 12 a 24V DC. Prekvapivo v sledky dopali veľmi dobre. Je to veľmi praktick a funkčn zariadenie. Asi ste sa už stretli so situ ciou že m te stenov sp nač/stmievač v pre ovl danie hlavn ho osvetlenia ale chceli by ste h

Web: LED žiarovky E27 E14 G9 GU10 MR16 a MR11, LED pásy/pásiky a svetelné zdroje

prejsť na článok | zobraziť viac

Vyhľadať